20 fakta om mat

 1. Det går med 1000 liter vann for å produsere 1 liter melk og 20 liter melk for å produsere 1 kilo smør.
 2. Hver og en av oss kaster 11,3 kg frukt og grønt hvert år.
 3. Av alle eggene vi kaster årlig i Norge, kunne vi laget 3 millioner omeletter. Dette er egg vi kunne ha spist.
 4. I Norge kaster vi 850 tonn egg hvert år, men egg kan holde seg i flere måneder etter utløpsdato.
 5. Om vi hadde lagt alle brøde vi kaster i Norge i året etter hverandre hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen.
 6. Man kan kjøre 96 meter på energien fra et gjenvunnet bananskall.
 7. Omtrent en tredjedel av maten vi kjøper blir aldri spist. Den går rett i søpla.
 8. Vi kaster mellom 70 og 100 kilo mat i året, til en verdi av 10 milliarder kroner.
 9. Vi kaster mer enn 230 000 tonn med spiselig mat årlig. Mer enn halvparten av den maten kunne ha vært spist.
 10. Nordmenn kaster mer enn 100 000 brød hver eneste dag.
 11. Grovt brød har lenger holdbarhet enn fint brød.
 12. Å spise lavt i næringskjeden er ikke bare sunt for kroppen, men også bra for dyr og miljøet.
 13. Kjøttforbruket per innbygger i Norge har økt med 23 kilo siden 1989.
 14. Helsedirektoratet anbefaler at mengden rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter begrenses til 500 gram i uka.
 15. Nordmenns kjøttforbruk har doblet seg fra 1950 og frem til i dag.
 16. Globalt står matproduksjonen for en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren.
 17. Fisk er generelt mindre miljøbelastende enn kjøtt, men heller ikke fiskeproduksjon er bærekraftig per i dag.
 18. Å dyrke en kilo avokado krever 1000 liter vann, mens en kilo agurk krever 353 liter vann. Det høres mye ut, men sammenlignet med kjøttproduksjon er dette lite.
 19. For å produsere 1 kilo storfekjøtt går det med 15 415 liter vann.
 20. For å lage 1 liter med vann på flaske, går det med 3 liter vann.