Bunntråling gir dramatisk utslippskøkning

Det viser seg at havbunnen er verdens største karbonlager. Når trålen dras langs havbunnen, rives bunnlevende arter og sedimenter opp og store mengder CO₂ blir frigjort.

En ny studie som er publisert i Nature har regnet ut at de globale utslippene fra bunntråling tilsvarer utslippene fra luftfarten.

Utslippene fra trålfiske ligger mellom 600 og 1500 millioner tonn årlig. Utslippene fra verdens flytrafikk i 2019 var på 918 millioner tonn.

Norge ligger på 8. plass når det kommer til utslipp som er forbundet med trålfiske og slipper ut hele 26 millioner tonn CO₂ fra bunntråling i Norge.

Det er omtrent like mye som norsk industri, veitrafikk og innenlands luftfart til sammen. Regner vi med disse utslippene, vil norske utslipp totalt, øke med 50 prosent.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) påpeker at 44 prosent av norske havområder er beskyttet i en eller annen form, men studien konkluderer med at Norge i praksis har 0 prosent vern.

I dag er 7 prosent av verdenshavene vernet på papiret, men svært lite kontroll utøves for å sikre vernet. Det internasjonale havpanelet anbefaler at 30 prosent av verdens havområder vernes.

Legg igjen en kommentar