Et nødvendig tiltak mot fedmeepidemien

På verdensbasis var det ifølge Verdens helseorganisasjon 1.9 milliarder mennesker som var overvektige i 2016, hvorav 650 millioner hadde fedme. Dette er en tredobling siden 1975. Forebyggende tiltak og veiledning av hele familien kan være viktig for å unngå et vektproblem.