Et nødvendig tiltak mot fedmeepidemien

Sosionom og politiker Aud Jektvik skriver i en kronikk at fettskam ikke fører noen vei. Hun påstår at man i svært liten grad kan styre hva man veier. Videre mener hun at variasjon i kroppsvekt er helt normalt og at vi bør slutte å se på det som et problem. Å bli veid på skolen er for mange deres første møte med offentlig og systematisk fettskamming.

Les kronikken i sin helhet på NRK

Jeg kan være enig med Jektvik at fokus på slanking og kroppsvekt kan føre til spiseforstyrrelser og at skam rundt egen størrelse kan føre til en vektoppgang, men å mene at det å veie barn fører til offentlig og systematisk fettskamming er nok litt vel drøyt. Tallene for overvekt og fedme peker oppover og det er ingen tjent med.

Overvekt og fedme er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. Hele 13 prosent av gutter og 17 prosent av jenter på åtte år i Norge er overvektige. Forskning viser dessuten at midjemålet hos norske barn har økt de siste 25 årene. Om ikke det skulle være ille nok så viser tall fra Norsk Helseinformatikk at dersom et barn er overvektig i 6 til 9 års alder, øker risikoen for overvekt som voksen hele fem ganger. Dersom barnet er overvektig i 10 til 14-årsalderen, er risikoen økt 22 ganger.

Hele 13 prosent av gutter og 17 prosent av jenter på åtte år i Norge er overvektige.

Dette er med andre ord svært alvorlige tall og er problematisk for den framtidige folkehelsa. Hele poenget med veiing på skolen er å fange opp barn og unge som kan ha utfordringer knyttet til vekt før det blir et større problem som det er vanskeligere å gjøre noe med.

Jektvik er av den oppfatning at Helsedirektoratet ikke bør gjøre noe med barn som har vektproblemer og skriver: “Jeg skulle ønske at helsevesenet ville hjelpe oss i de kroppene vi har, i stedet for å insistere på at vi må gå ned i vekt.” Hun insisterer med andre ord på at vi ikke skal hjelpe barn med vektproblemer med å gå ned i vekt. Helsedirektoratet er ikke ute etter å legge skam på noen, men å hjelpe overvektige (og undervektige) barn med å justere vekten, sånn at de senere i livet skal få slippe å få massive helseplager og samtidig påføre samfunnet helseutgifter.

Les den opprinnelige saken i sin helhet på NRK

Å slutte med å veie barn på skolen tror jeg ikke er veien å gå. Hvem skal da følge opp disse barna? Foreldrene er tydeligvis ute av stand til å ta vare på barna sine. Selvfølgelig oppleves det som ubehagelig og skamfullt når man finner ut at man som 7-åring lider av fedme, men det er også ubehagelig å ende opp med en rekke livsstilsykdommer senere i livet. Forebyggende tiltak og veiledning av hele familien kan være viktig for å unngå et vektproblem.

Vi må ikke fettmale samfunnet og late som at det ikke eksisterer noen vektproblemer.

Denne praksisen kan sannsynligvis forbedres. Det er forståelig nok ikke kult å være i et rom med flere andre barn og få høre at man er for feit. Mange har en dårlig opplevelse under veiing og her mener jeg skolehelsetjenesten har mye å gå på. Det er tydeligvis en del ræva helsesøstere der ute, som ikke har nok kunnskap om hvordan vi kan hjelpe barn ut av vektproblematikken. Folkehelse og egenverdi bør bli en del av skolepensum og vi bør gå mye dypere inn på hvordan barn kan og bør forholde seg til egen kropp og helse.

På verdensbasis var det ifølge Verdens helseorganisasjon 1.9 milliarder mennesker som var overvektige i 2016, hvorav 650 millioner hadde fedme. Dette er en tredobling siden 1975.

Om vi skal snu denne tunge trenden er det avgjørende å komme inn tidlig og avverge framtidige helseplager og livsstilsykdommer. Det blir uansett ikke mindre ubehagelig når man som voksen veier dobbelt så mye som man bør. Tallene taler for seg selv. Vi må ikke fettmale samfunnet og late som at det ikke eksisterer noen vektproblemer.

Legg igjen en kommentar