MDG positive til forskning på atomkraft

Spørsmålet om atomkraft har lenge skapt diskusjon, noe som også var tilfelle på MDGs landsmøte på fredag.

Et knapt flertall på 103 mot 97 delegater gikk inn for å ta inn et nytt punkt om kjernekraft i partiprogrammet. Dermed er nå partiet formelt positivt til forskning på atomkraft for å fortsette å bidra til å øke sikkerheten i de landene som har en slik produksjon.

I programmet slås det fast at MDG mener moderne kjernekraftteknologi har en viktig rolle i det grønne skiftet.

Ifølge partiet er moderne reaktorteknologi like sikkert som andre energikilder og produserer svært lite radioaktivt avfall. Dessuten avgir teknologien ikke råstoff som kan brukes til atomvåpenproduksjon.

Forslaget ble i forkant fremmet av fylkeslaget i Møre og Romsdal.