Staten ble frifunnet etter omstridt ulvejakt

Dom i saken falt i går. Det var WWF Verdens naturfond som hadde saksøkt Staten etter ulvejakta i Østerdalen vinteren 2017-2018. De gikk til sak fordi det skytes for mye ulv.

Miljøvernorganisasjonen mener at de to ulveflokkene som ble tatt ut i Hedmark under jakta i 2018 aldri burde ha vært skutt.

Ulven står på Rødlista som kritisk truet, men Høyesterett mener at ulvejakta hvor 31 ulver ble skutt ikke truer ulvebestandens overlevelse.

WWF tapte i tingretten, men vant delvis fram i lagmannsretten. Der anket begge parter. Høyesterett mener vedtakene som ble gjort har hjemmel i naturmangfoldloven og rovviltforskriften og at ulvajakta heller ikke var i strid med Bernkonvensjonen.

Dette betyr i praksis at naturen taper og at ulven forblir kritisk truet også i framtiden. WWF mener det er nedslående at den øverste domstolen sier at det er greit å jakte på kritisk truet art.

Legg igjen en kommentar