277 vindturbiner satt i drift

Norge kan bli forsynt med over tre tusen gigawatttimer med energi i året. Utbyggingen er den største i Europa for landbasert vindkraft.

Det var kommunestyret i Åfjord som gjorde at utbyggingen ble noe av. Siden avgjørelsen ble tatt for ti år siden har debatten snudd helt.

På øya Smøla ble det funnet over 500 døde fugler de siste fjorten årene ved vindkraftverket

Gerrit Karafiat

Motstanden har økt og Norge har sett en betydelig oppsving på både skepsis og engasjement rundt vindkraft.

Utfordringene står for tur. Særlig reindriftsnæringa lider under vindkraftprosjektet og naturområdet må ansees som tapt som beiteområde.

Vindkraftverk produserer store mengder ren energi, men kan bli problematisk på andre måter. Særlig for fugler kan vindkraftverk være ødeleggende. På øya Smøla ble det funnet over 500 døde fugler de siste fjorten årene ved vindkraftverket, ifølge Norsk institutt for naturforskning.

Legg igjen en kommentar